Planning

แผนการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ 2561

Master plan 2561

กิจกรรมสถานที่งบประมาณกำหนดการผู้ประสานงาน
การแข่งขันฟุตบอล 11 คน วันกีฬาแห่งชาติ 16 ธค. 61สนามฟุตบอลเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา4000ธ.ค. 61ชมรมฟุตบอล
การแข่งขันฟุตบอล SUT League Cup (นักศึกษา)สนามสุรพลากีฬาสถาน1500ก.พ.61ชมรมฟุตบอล
การแข่งขันฟุตบอล SUT FC Cup ครั้งที่ 3 (หน่วยงาน 7 คน)สนามสุรพลากีฬาสถาน20000ม.ค.-ก.พ. 61ชมรมฟุตบอล
การแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ "วันนักข่าว"สนามสุรพลากีฬาสถาน1500มี.ค. 61ชมรมฟุตบอล
การแข่งขันฟุตบอล สี่เส้าอุดมศึกษาในจังหวัดสนามสุรพลากีฬาสถาน5000มี.ค. 61ชมรมฟุตบอล
การแข่งขันฟุตบอล สี่เส้าอุดมศึกษาภาคอิสานม.ขอนแก่น24,0007-9 เม.ย. 61ชมรมฟุตบอล
โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพบุคลากรสนามสุรพลากีฬาสถาน-เม.ย. 60ส่วนกิจการนักศึกษา
การแข่งขันฟุตบอล สกอ. ครั้งที่ 37ม.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น20,000 มิ.ย. 60ชมรมฟุตบอล

ปีงบประมาณ 2560

Master plan 2560

กิจกรรมสถานที่งบประมาณกำหนดการผู้ประสานงาน
การแข่งขันฟุตบอล มิตรภาพคัพ 6 คน สีมาธานีสนามฟุตซอล โรงแรมสีมาธานี นครราชสีมา15,000พ.ย. 59 - ธ.ค. 59ชมรมฟุตบอล
การแข่งขันฟุตบอล 7 คน วันกีฬาแห่งชาติ 16 ธค. 59สนามหญ้าเทียม บริเวณสนามฟุตบอลเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา400024 ธ.ค. - 27 ธ.ค. 59ชมรมฟุตบอล
การแข่งขันฟุตบอล SUT League Cup (นักศึกษา)สนามสุรพลากีฬาสถาน1500ก.พ.60ชมรมฟุตบอล
การแข่งขันฟุตบอล SUT FC Cup ครั้งที่ 2 (หน่วยงาน 7 คน)สนามสุรพลากีฬาสถาน20000ม.ค. 60 -ก.พ. 60ชมรมฟุตบอล
การแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ "วันนักข่าว"สนามค่ายสุรนารี1500มี.ค. 60ชมรมฟุตบอล
การแข่งขันฟุตบอล สี่เส้าอุดมศึกษาในจังหวัดสนามสุรพลากีฬาสถาน5000มี.ค. 60ชมรมฟุตบอล
การแข่งขันฟุตบอล สี่เส้าอุดมศึกษาภาคอิสานม.อุบลราชธานี24,0007-9 เม.ย. 60ชมรมฟุตบอล
โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพบุคลากรสนามสุรพลากีฬาสถาน-เม.ย. 60ส่วนกิจการนักศึกษา
การแข่งขันฟุตบอล สกอ. ครั้งที่ 36ม.พะเยา จ.พะเยา20,000 มิ.ย. 60ชมรมฟุตบอล

ปีงบประมาณ 2559

Master plan

กิจกรรมสถานที่งบประมาณกำหนดการผู้ประสานงาน
การแข่งขันฟุตบอล มิตรภาพคัพ 6 คน สีมาธานีสนามฟุตซอล โรงแรมสีมาธานี นครราชสีมา15,000พ.ย. 58 - ธ.ค. 58ชมรมฟุตบอล
การแข่งขันฟุตบอลปักธงชัย ประชาชนอ.ปักธงชัย5,00023 ม.ค. 59ชมรมฟุตบอล
การแข่งขันฟุตบอล SUT FC Cup ครั้งที่ 2 (หน่วยงาน 7 คน)สนามสุรพลากีฬาสถาน2000020 ม.ค. 59 - 2 ก.พ. 59ชมรมฟุตบอล
การแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ "วันนักข่าว"สนามค่ายสุรนารี15005 มี.ค. 59ชมรมฟุตบอล
การแข่งขันฟุตบอล สี่เส้าอุดมศึกษาในจังหวัดสนามสุรพลากีฬาสถาน500016-18 มี.ค. 59ชมรมฟุตบอล
การแข่งขันฟุตบอล สี่เส้าอุดมศึกษาภาคอิสานม.มหาสารคาม24,0001-3 เม.ย. 59ชมรมฟุตบอล
โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพบุคลากรสนามสุรพลากีฬาสถาน-18-26 เม.ย. 59ส่วนกิจการนักศึกษา
การแข่งขันฟุตบอล สกอ. ครั้งที่ 35ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี20,0004-11 มิ.ย. 59ชมรมฟุตบอล