ผลการจับฉลากแบ่งสาย SUT FC Cup 2nd

จับฉลาก-SUT-FC ผลการจับฉลากแบ่งสาย ณ ห้องประชุม สนามฟุตบอล มทส. วันที่ 15 มกราคม 2559 เวลา 11.00 น. โดยมีตัวแทนหน่วยงาน ศูนย์เครื่องมือฯ ส่วนกิจการนักศึกษา ส่วนอาคารสถานที่ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และ ชมรมฟุตซอล มทส.
ผลการจับฉลาก SUT FC Cup ครั้งที่ 2

Code Teamชื่อหน่วยงานผู้ประสานงานCode Teamชื่อหน่วยงานผู้ประสานงาน
A1งานออกแบบ ส่วนอาคารฯคุณโสฬส สืบจะบก 082-1325141B1ฟาร์ม มทส.คุณยงยุทธ ดอนแนไพร 085-7794525
A2สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ (สิงห์วันเสาร์)คุณสุกฤษฏิ์ 098-3481390
email:sukritsuksombat@gmail.com
B2ศูนย์เครื่องมือฯคุณชัยวัฒน์ 081-0654715
email:chaiwat@sut.ac.th
A3โรงพยาบาล มทส.คุณยุทธนา กระจายกลาง 093-4428340B3ชมรมฟุตซอล มทส.คุณอมรเทพ 081-0769075
email:amornthep@sut.ac.th
A4งานซ่อม ส่วนอาคารฯคุณโสฬส สืบจะบก 082-1325141B4ส่วนกิจ & สถานกีฬาธนัศพัทร มีชำนาญ 087-9610817
A5ศูนย์ซินโครตรอนคุณนันทวรรณ โทร.1302

รับสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ฟุตบอล 7 คน SUT FC Cup ครั้งที่ 2

รับสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ฟุตบอล 7 คน SUT FC Cup ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยชมรมฟุตบอล สโมสรเทคโนโลยีสุรนารี มีนโยบายด้านการส่งเสริมการพัฒนากีฬาฟุตบอล โดยการสนับสนุนให้มีการแข่งขันกีฬาฟุตบอล เพื่อเชื่อมความสามัคคีภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน อันจะเป็นการส่งเสริมการออกำลังกาย การพัฒนากีฬาฟุตบอล และการแข่งขันเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง

ในการนี้ ชมรมฟุตบอล สโมสรเทคโนโลยีสุรนารี ได้มีแนวคิดที่จะจัดการแข่งขันฟุตบอล SUT FC Cup ฟุตบอลบุคลากร 7 คน ครั้งที่ 2 เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีระหว่างหน่วยงานภายใน ส่งเสริมการออกกำลังกายของบุคลากร รวมทั้งเตรียมความพร้อมของทีมฟุตบอล เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาครั้งที่ 35

การสมัครเข้าแข่งขันได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันแข่งขัน ปิดรับสมัครเมื่อครบ 12 ทีม โดยสมัครได้ที่

  1. นายนัฐวุฒิ เถาวันดี                    กรรมการชมรม โทร. 083-3766569
  2. นายยุทธนา กระจายกลาง      เหรัญญิกชมรม โทร. 093-4428340

วัน เวลา การแข่งขัน

กำหนดการแข่งขัน        ในวันจันทร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึง วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559

คุณสมบัติของผู้แข่งขัน     เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ศูนย์ซินโครตรอน หน่วยงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) และหน่วยงานทำความสะอาดจ้างเหมาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลการจัดการแข่งขัน

สีมาธานีคัพครั้งที่ 3/58

ถ้วยสีมาคัพ3-58 ประชุมสีมาคัพ3-58

ชมรมฟุตบอลบุคลากร สโมสรเทคโนโลยีสุรนารี เข้าร่วมประชุม และจับสลากแบ่งสาย กีฬาฟุตบอล 6 คน สนามหญ้าเทียม ณ โรงแรมสีมาธานี นครราชสีมา โดยสโมสรฯ เข้าร่วมในฐานะแชมป์เก่า….