Fixtures

รายการแข่งขันฟุตบอลประจำปี
1. การแข่งขันฟุตบอล SUTFC League (ฟุตบอลหน่วยงาน 7 คน)
ปี 2558
2. การแข่งขันฟุตบอล สี่เส้าอุดมศึกษาในจังหวัด
ปี 2558
3. การแข่งขันฟุตบอล สี่เส้าอุดมศึกษาภาคอิสาน
ปี 2558
4. การแข่งขันฟุตบอล สกอ.
ปี 2558
5. การแข่งขันฟุตบอล มิตรภาพคัพ สีมาธานี
ปี 2558