ฟุตบอลต้านโควิท

สถานกีฬาและสุขภาพ จัดฟุตบอลต้านโควิท เดือนสิงหาคม 2563

155265 155266 155267 155272 S__43769864 คู่ที่ 1 กลุ่ม A และ คู่ที่ 2 กลุ่ม B_๒๐๐๘๐๕_8

แชมป์รุ่นทั่วไป : ทีมศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แชมป์รุ่มอายุ 40ปีขึ้นไป : ทีมศูนย์วิจัยปรสิต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *