ฟุตบอล 7 คน (ชมรมฟุตบอล) ปี 2563

ชมรมฟุตบอลบุคลากร สโมสรเทคโนโลยีสุรนารี จัดการแข่งขันฟุตบอลลีก 7 คน ระหว่าง วันที่ 8 ตุลาคม – 15 ธันวาคม 2563

FIXTURE_GRAPHIC_ฟุตบอล 7 คน ตาราง และผลการแข่งขัน

เชิญชม และเชียร์ ได้ที่สนาม สุรพลากีฬาสถาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

และติดตามผลการแข่งขันได้ที่ www.powerthailand.com/footballclub

ฟุตบอลต้านโควิท

สถานกีฬาและสุขภาพ จัดฟุตบอลต้านโควิท เดือนสิงหาคม 2563

155265 155266 155267 155272 S__43769864 คู่ที่ 1 กลุ่ม A และ คู่ที่ 2 กลุ่ม B_๒๐๐๘๐๕_8

แชมป์รุ่นทั่วไป : ทีมศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แชมป์รุ่มอายุ 40ปีขึ้นไป : ทีมศูนย์วิจัยปรสิต