บรรยากาศ ฝึกซ้อมวิ่ง 30 นาที

ชมรมฟุตบอล บุคลากร มทส. ฝึกซ้อมวิ่ง กำหนดเวลา 30 นาที เพื่อเสริมสมรรถนะการหายใจ

run 30 min

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *