ฟุตบอลการกุศล โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี

ชมรมฟุตบอล สโมสรเทคโนโลยีสุรนารี เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลการกุศล ณ โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี ครั้งที่ 2 ปี 2562 โดยได้ร่วมทำบุญและมอบอุปกรณ์การกีฬาให้กับนักเรียนเพื่อเป็นประโยชน์ในการฝึกซ้อม ออกกำลังกาย ของนักเรียนด้วย

1561890745491 1561890751241