ฟุตบอลประเพณีสี่เส้า ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562

ชมรมฟุตบอลบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตบอลประเพณี 4 เส้า ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 6-8 เมษายน 2562 ณ สนามฟุตบอลสุรพลากีฬาสถาน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สีเส้าอีสาน 62

อันดับหนึ่ง : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แข่ง 3 นัด มี 7 คะแนน
รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง : 
รองชนะเลิศอันดับสอง :
รองชนะเลิสอันดับสาม :