payao-game01

พะเยาเกมส์ ครั้งที่ 36

payao-game

มทส. สร้างประวัติศาสตร์ ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาฟุตบอล พะเยาเกมส์ กีฬา สกอ. ครั้งที่ 36 “พะเยาเกมส์” ได้เป็นผลสำเร็จ หลังจากรอคอยมาเป็นเวลากว่า 20 ปี

payao-game23

payao-game26

payao-game06 payao-game24 payao-game27 payao-game28

payao-game07

ขอขอบคุณภาพจาก facebook: กีฬาฟุตบอล สกอ.ครั้งที่ 36 “พะเยาเกมส์ “

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *