ฟุตบอลประเพณีสี่เส้าอิสาน ครั้งที่ 7-2560

ชมรมฟุตบอลบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลประเพณี 4 เส้า ครั้งที่ 7 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2560 ณ สนามฟุตบอล 2 (สนามแฟลตบุคลากร) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

4-team-Esan-003

4-team-Esan-010

4-team-Esan-001 4-team-Esan-002 4-team-Esan-004 4-team-Esan-005 4-team-Esan-006 4-team-Esan-007 4-team-Esan-008

สรุปผลการแข่งขันฟุตบอลปรพะเพณีสี่เส้า ครั้งที่ 7 ประจำปี 2560
อันดับหนึ่ง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี แข่ง 3 นัด มี 9 คะแนน
รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น แข่ง 3 นัด มี 4 คะแนน
รองชนะเลิศอันดับสอง : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แข่ง 3 นัด มี 2 คะแนน
รองชนะเลิสอันดับสาม : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แข่ง 3 นัดมี 1 คะแนน

ขอบคุณเครดิตภาพจาก : ชมรมฟุตบอลบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี