ฟุตบอล 6 คน โลหะคัพ

metal-football001 metal-football002 metal-football003 ฟุตบอลโลหะคัพ ุ6 คน ปี 2559 จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ปีนี้จัดแข่งขันในวันที่ 14-16 กันยายน 2559 ชมรมฟุตบอล สโมสรเทคโนโลยีสุรนารี ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ผลการแข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศ….